ฟองเบียร์ : Pichaya Getsiri ... เซล่ามูนนน...มาแล้ว .......