ตรุษจีนยังไม่จาง ... อวบขาวแอร์แบคคู่หน้าใหญ่สวย .......