เกมทายผลบอล

ร่วมกิจกรรม

เข้าสู่ระบบด้วย facebook

กติกาในการเล่นเกมทายผล

1. เลือกทีมที่ท่านต้องการทายผลจำนวน 3 คู่ต่อ 1 วัน โดยแต่ละคู่จะมีราคาบอลเป็นปัจจัยในการคำนวณผล

2. เมื่อผู้เล่นทายผลบอลถูก 1 คู่ จะได้รับ 1 คะแนน

3. ระบบจะประกาศผลคะแนนแบบรายเดือน โดยผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

4. หากมีผู้ชนะร่วม หรือ คะแนนเท่ากัน เงินรางวัลจะทำการหารตามจำนวนผู้ชนะ

ผู้เล่นที่ชนะจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะรายเดือนในวันที่ 1 ของทุกเดือน เวลา 10:00 น.

*ทางเว็บไซต์ข้อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า