วิเคราะห์บอล
[Olympic (Preliminaries) Asian-Woman]
เมียนมาร์ (ญ)  VS  บังกลาเทศ (ญ)
เวลาเริ่มแข่ง:วัน พฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18 : 30
ภูมิอากาศ:- ,
ตารางคะแนน
Olympic (Preliminaries) Asian-Woman[Group C] บังกลาเทศ (ญ)
เต็มเวลา แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม อันดับ เต็มเวลา แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม อันดับ
รวม                 รวม                
เหย้า                 เหย้า                
เยือน                 เยือน                
Last 6 6               Last 6 6              
ครึ่ง แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม อันดับ ครึ่ง แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม อันดับ
รวม                 รวม                
เหย้า                 เหย้า                
เยือน                 เยือน                
Last 6 6               Last 6 6              
ตารางคะแนน
Olympic (Preliminaries) Asian-Woman[Group C]
เต็มเวลา แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม อันดับ
รวม                
เหย้า                
เยือน                
Last 6 6              
ครึ่ง แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม อันดับ
รวม                
เหย้า                
เยือน                
Last 6 6              
บังกลาเทศ (ญ)
เต็มเวลา แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม อันดับ
รวม                
เหย้า                
เยือน                
Last 6 6              
ครึ่ง แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม อันดับ
รวม                
เหย้า                
เยือน                
Last 6 6              
ผลการแข่งขันย้อนหลัง 20 นัด
เมียนมาร์ (ญ)
ลีก วันที่ เหย้า สกอร์ ครึ่ง เตะมุม เยือน
AFFWC 13/07/2018 เมียนมาร์ (ญ)(N) 0-3 0-1 5-6 เวียดนาม(ญ)
AFFWC 11/07/2018 ไทย(ญ)(N) 3-1 1-1 2-0 เมียนมาร์ (ญ)
AFFWC 09/07/2018 เวียดนาม(ญ)(N) 4-3 1-0 3-2 เมียนมาร์ (ญ)
AFFWC 07/07/2018 เมียนมาร์ (ญ)(N) 7-0 3-0 7-0 สิงคโปร์ (ญ)
AFFWC 05/07/2018 อินโดนีเซีย (ญ) 1-6 0-3 4-14 เมียนมาร์ (ญ)
AFFWC 01/07/2018 ฟิลิปปินส์ (ญ)(N) 0-4 0-2 4-5 เมียนมาร์ (ญ)
INT FRL 16/06/2018 ไทย(ญ) 2-1 1-0 11-1 เมียนมาร์ (ญ)
INT FRL 12/06/2018 ไทย(ญ) 1-1 0-0 11-0 เมียนมาร์ (ญ)
SEAGW 22/08/2017 เมียนมาร์ (ญ)(N) 6-0 4-0 ฟิลิปปินส์ (ญ)1
SEAGW 20/08/2017 เวียดนาม(ญ)(N) 3-1 1-0 1-1 เมียนมาร์ (ญ)
SEAGW 17/08/2017 มาเลเซีย (ญ) 0-5 0-0 เมียนมาร์ (ญ)
SEAGW 15/08/2017 ไทย(ญ)(N) 3-2 0-1 เมียนมาร์ (ญ)
Asian CQW 11/04/2017 เวียดนาม(ญ) 2-0 0-0 3-1 เมียนมาร์ (ญ)
Asian CQW 09/04/2017 เมียนมาร์ (ญ)(N) 6-0 2-0 สิงคโปร์ (ญ)
Asian CQW 07/04/2017 เมียนมาร์ (ญ)(N) 14-0 7-0 ซีเรีย(ญ)
Asian CQW 03/04/2017 อิหร่าน (ญ)(N) 0-2 0-2 2-5 เมียนมาร์ (ญ)
W4NT 24/01/2017 ไทย(ญ)(N) 3-0 2-0 3-1 เมียนมาร์ (ญ)
W4NT 21/01/2017 จีน(ญ) 2-0 0-0 13-0 เมียนมาร์ (ญ)
W4NT 19/01/2017 เมียนมาร์ (ญ)(N) 0-4 0-3 5-6 ยูเครน(ญ)
AFFWC 04/08/2016 เมียนมาร์ (ญ) 1-0 1-0 5-5 ออสเตรเลีย (ญ) ยู20
ผลการแข่งขันย้อนหลัง 20 นัด
เมียนมาร์ (ญ)
13/07/2018 AFFWC
เมียนมาร์ (ญ)(N) 0-3 เวียดนาม(ญ)
(ครึ่ง : 0-1) (มุม : 5-6)
11/07/2018 AFFWC
ไทย(ญ)(N) 3-1 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 1-1) (มุม : 2-0)
09/07/2018 AFFWC
เวียดนาม(ญ)(N) 4-3 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 1-0) (มุม : 3-2)
07/07/2018 AFFWC
เมียนมาร์ (ญ)(N) 7-0 สิงคโปร์ (ญ)
(ครึ่ง : 3-0) (มุม : 7-0)
05/07/2018 AFFWC
อินโดนีเซีย (ญ) 1-6 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-3) (มุม : 4-14)
01/07/2018 AFFWC
ฟิลิปปินส์ (ญ)(N) 0-4 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-2) (มุม : 4-5)
16/06/2018 INT FRL
ไทย(ญ) 2-1 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 1-0) (มุม : 11-1)
12/06/2018 INT FRL
ไทย(ญ) 1-1 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : 11-0)
22/08/2017 SEAGW
เมียนมาร์ (ญ)(N) 6-0 ฟิลิปปินส์ (ญ)1
(ครึ่ง : 4-0) (มุม : )
20/08/2017 SEAGW
เวียดนาม(ญ)(N) 3-1 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 1-0) (มุม : 1-1)
17/08/2017 SEAGW
มาเลเซีย (ญ) 0-5 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : )
15/08/2017 SEAGW
ไทย(ญ)(N) 3-2 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-1) (มุม : )
11/04/2017 Asian CQW
เวียดนาม(ญ) 2-0 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : 3-1)
09/04/2017 Asian CQW
เมียนมาร์ (ญ)(N) 6-0 สิงคโปร์ (ญ)
(ครึ่ง : 2-0) (มุม : )
07/04/2017 Asian CQW
เมียนมาร์ (ญ)(N) 14-0 ซีเรีย(ญ)
(ครึ่ง : 7-0) (มุม : )
03/04/2017 Asian CQW
อิหร่าน (ญ)(N) 0-2 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-2) (มุม : 2-5)
24/01/2017 W4NT
ไทย(ญ)(N) 3-0 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 2-0) (มุม : 3-1)
21/01/2017 W4NT
จีน(ญ) 2-0 เมียนมาร์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : 13-0)
19/01/2017 W4NT
เมียนมาร์ (ญ)(N) 0-4 ยูเครน(ญ)
(ครึ่ง : 0-3) (มุม : 5-6)
04/08/2016 AFFWC
เมียนมาร์ (ญ) 1-0 ออสเตรเลีย (ญ) ยู20
(ครึ่ง : 1-0) (มุม : 5-5)
ผลการแข่งขันย้อนหลัง 20 นัด
บังกลาเทศ (ญ)
ลีก วันที่ เหย้า สกอร์ ครึ่ง เตะมุม เยือน
INT FRL 17/02/2017 มาเลเซีย (ญ)(N) 2-1 1-0 บังกลาเทศ (ญ)
INT FRL 16/02/2017 สิงคโปร์ (ญ) 0-2 0-0 บังกลาเทศ (ญ)
South A G 04/01/2017 อินเดีย (ญ) 3-1 1-1 9-2 บังกลาเทศ (ญ)
South A G 02/01/2017 บังกลาเทศ (ญ)(N) 6-0 2-0 มัลดีฟส์ (ญ)
South A G 31/12/2016 อินเดีย (ญ) 0-0 0-0 7-2 บังกลาเทศ (ญ)
South A G 29/12/2016 บังกลาเทศ (ญ)(N) 6-0 4-0 5-3 อัฟกานิสถาน ( ญ )
AFC WSAG 13/02/2016 อินเดีย (ญ) 5-1 3-0 5-2 บังกลาเทศ (ญ)
AFC WSAG 09/02/2016 บังกลาเทศ (ญ)(N) 2-0 0-0 4-2 มัลดีฟส์ (ญ)
AFC WSAG 07/02/2016 บังกลาเทศ (ญ) 2-1 0-0 ศรีลังกา ( ญ )
AFC WSAG 05/02/2016 เนปาล ( ญ ) 3-0 3-0 บังกลาเทศ (ญ)
INT FRL 05/02/2016 เนปาล ( ญ ) 3-0 3-0 2-3 บังกลาเทศ (ญ)
South A G 19/11/2014 เนปาล ( ญ )(N) 1-0 0-0 บังกลาเทศ (ญ)
South A G 17/11/2014 มัลดีฟส์ (ญ)(N) 1-3 0-2 บังกลาเทศ (ญ)
South A G 15/11/2014 อินเดีย (ญ) 5-1 0-0 บังกลาเทศ (ญ)
South A G 13/11/2014 บังกลาเทศ (ญ) 6-1 2-1 อัฟกานิสถาน ( ญ )
Asian CQW 25/05/2013 บังกลาเทศ (ญ) 0-4 0-2 ฟิลิปปินส์ (ญ)
Asian CQW 23/05/2013 บังกลาเทศ (ญ) 0-2 0-1 อิหร่าน (ญ)
Asian CQW 21/05/2013 บังกลาเทศ (ญ) 0-9 0-4 ไทย(ญ)
OPAW 20/03/2011 บังกลาเทศ (ญ) 0-3 0-0 อุสเบกิสทาน(ญ)
OPAW 18/03/2011 บังกลาเทศ (ญ) 0-3 0-0 อินเดีย (ญ)
ผลการแข่งขันย้อนหลัง 20 นัด
บังกลาเทศ (ญ)
17/02/2017 INT FRL
มาเลเซีย (ญ)(N) 2-1 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 1-0) (มุม : )
16/02/2017 INT FRL
สิงคโปร์ (ญ) 0-2 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : )
04/01/2017 South A G
อินเดีย (ญ) 3-1 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 1-1) (มุม : 9-2)
02/01/2017 South A G
บังกลาเทศ (ญ)(N) 6-0 มัลดีฟส์ (ญ)
(ครึ่ง : 2-0) (มุม : )
31/12/2016 South A G
อินเดีย (ญ) 0-0 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : 7-2)
29/12/2016 South A G
บังกลาเทศ (ญ)(N) 6-0 อัฟกานิสถาน ( ญ )
(ครึ่ง : 4-0) (มุม : 5-3)
13/02/2016 AFC WSAG
อินเดีย (ญ) 5-1 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 3-0) (มุม : 5-2)
09/02/2016 AFC WSAG
บังกลาเทศ (ญ)(N) 2-0 มัลดีฟส์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : 4-2)
07/02/2016 AFC WSAG
บังกลาเทศ (ญ) 2-1 ศรีลังกา ( ญ )
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : )
05/02/2016 AFC WSAG
เนปาล ( ญ ) 3-0 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 3-0) (มุม : )
05/02/2016 INT FRL
เนปาล ( ญ ) 3-0 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 3-0) (มุม : 2-3)
19/11/2014 South A G
เนปาล ( ญ )(N) 1-0 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : )
17/11/2014 South A G
มัลดีฟส์ (ญ)(N) 1-3 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 0-2) (มุม : )
15/11/2014 South A G
อินเดีย (ญ) 5-1 บังกลาเทศ (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : )
13/11/2014 South A G
บังกลาเทศ (ญ) 6-1 อัฟกานิสถาน ( ญ )
(ครึ่ง : 2-1) (มุม : )
25/05/2013 Asian CQW
บังกลาเทศ (ญ) 0-4 ฟิลิปปินส์ (ญ)
(ครึ่ง : 0-2) (มุม : )
23/05/2013 Asian CQW
บังกลาเทศ (ญ) 0-2 อิหร่าน (ญ)
(ครึ่ง : 0-1) (มุม : )
21/05/2013 Asian CQW
บังกลาเทศ (ญ) 0-9 ไทย(ญ)
(ครึ่ง : 0-4) (มุม : )
20/03/2011 OPAW
บังกลาเทศ (ญ) 0-3 อุสเบกิสทาน(ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : )
18/03/2011 OPAW
บังกลาเทศ (ญ) 0-3 อินเดีย (ญ)
(ครึ่ง : 0-0) (มุม : )
การแข่งขันล่วงหน้า 3 เกม
เมียนมาร์ (ญ) บังกลาเทศ (ญ)
ลีก วันที่ ฐานะ คู่แข่ง เวลา ลีก วันที่ ฐานะ คู่แข่ง เวลา
OPAW 11/11/2018 เหย้า เนปาล ( ญ ) 3 วันลว่งหน้า OPAW 11/11/2018 เหย้า อินเดีย (ญ) 3 วันลว่งหน้า
OPAW 13/11/2018 เหย้า อินเดีย (ญ) 5 วันลว่งหน้า OPAW 13/11/2018 เยือน เนปาล ( ญ ) 5 วันลว่งหน้า
                   
การแข่งขันล่วงหน้า 3 เกม
เมียนมาร์ (ญ)
ลีก วันที่ ฐานะ คู่แข่ง เวลา
OPAW 11/11/2018 เหย้า เนปาล ( ญ ) 3 วันลว่งหน้า
OPAW 13/11/2018 เหย้า อินเดีย (ญ) 5 วันลว่งหน้า
         
บังกลาเทศ (ญ)
ลีก วันที่ ฐานะ คู่แข่ง เวลา
OPAW 11/11/2018 เหย้า อินเดีย (ญ) 3 วันลว่งหน้า
OPAW 13/11/2018 เยือน เนปาล ( ญ ) 5 วันลว่งหน้า
         
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
เมียนมาร์ (ญ) บังกลาเทศ (ญ)
บาดเจ็บ บาดเจ็บ
หยุดแข่ง หยุดแข่ง
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
เมียนมาร์ (ญ)
บาดเจ็บ
หยุดแข่ง
บังกลาเทศ (ญ)
บาดเจ็บ
หยุดแข่ง
รายชื่อผู้เล่นตัวจริงในนัดที่แล้ว
เมียนมาร์ (ญ) บังกลาเทศ (ญ)
ผู้เล่นตัวจริง ผู้เล่นสำรอง
ผู้เล่นตัวจริง ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่นตัวจริงในนัดที่แล้ว
เมียนมาร์ (ญ)
ผู้เล่นตัวจริง
ผู้เล่นสำรอง
บังกลาเทศ (ญ)
ผู้เล่นตัวจริง
ผู้เล่นสำรอง